Venujte 2% z dane pre talentovanú mládež

Vážení rodičia, vážení priaznivci mládežníckeho futbalu FC Nitra,

Občianske združenie FC Nitra – TALENT sa uchádza o vašu podporu prostredníctvom poukázania sumy do výšky 2% z vašej zaplatenej dane. Vďaka venovaným finančným prostriedkom sme mohli deťom v Akadémii prispieť na prenájom telocviční, bazénov a regeneračných zariadení. Ďalšie prostriedky smerovali do spolufinancovania nákupu športového materiálu a výstroja, nákladov spojených s účasťou na podujatiach (štartovné na turnajoch, doprava) a tiež na akcie a organizáciu turnajov jednotlivými družstvami.

Ďakujeme za Vašu podporu.

Futbalová Akadémia FC Nitra bola založená v decembri 2005 ako prvá svojho druhu na Slovensku. Jej cieľom je budovať v príjemnom nitrianskom prostredí širokú a perspektívnu mládežnícku základňu. Vysoké nároky vo výchove a rozvoji mladých talentov vyžadujú komplexné materiálno-technické zabezpečenie a kvalifikované personálne obsadenie mládežníckymi trénermi, ktorí kladú dôraz na prílev moderných trendov. Projekt Akadémie je dlhodobou filozofiou klubu zameranej na prácu s vlastnými odchovancami a talentovanou mládežou zo širokého okolia. Pri cieľavedomej každodennej práci využíva Akadémia všetky osvedčené praktické aj teoretické skúsenosti nielen zo Slovenska ale i zo zahraničia.

Akadémia FC Nitra má zastúpenie vo všetkých najvyšších žiackych a dorasteneckých súťažiach chlapcov a v uplynulých rokoch sa na futbalovej scéne etablovalo aj družstvo dievčat, junioriek a žien. Našu súčasnú mládežnícku základňu tvorí viac ako 400 mladých futbalistov. Jednotlivé tímy každoročne atakujú tie najvyššie priečky.

Nielen v uplynulom roku dosiahli družstvá našej Akadémie celý rad domácich i medzinárodných úspechov. Za trinásť rokov existencie Akadémia vychovala množstvo hráčov, ktorí dnes úspešne pôsobia na domácej aj medzinárodnej futbalovej scéne v tímoch dospelých.

Vrcholom ľadovca je reprezentácia Slovenska, medzi hráčmi Akadémie FC Nitra pôsobí celý rad reprezentantov, ktorí patria k oporám mládežníckych výberov Slovenska a výraznou mierou sa podieľajú na ich úspechoch.

Všetci môžete prispieť a pomôcť svojim talentovaným deťom a našej futbalovej mládeži jednoduchými krokmi. Ich uplatnenie, postupnosť a časové lehoty nájdete na stránke rozhodni.sk zo zaplatenej dane.

Nezabúdajte, že nevyužitím tohto nástroja skončí celých 100 % vašej dane v neadresnom štátnom rozpočte. Máte šancu aspoň malým pomerom rozhodnúť o konkrétnom smerovaní a využití časti vašej dane a zároveň tým pomôcť svojim deťom. Tak ako v roku 2018 aj tento rok môže každé mládežnícke družstvo využiť polovicu finančných prostriedkov podľa vlastného uváženia.

 

Potrebné tlačivá k dispozícii na stiahnutie: http://rozhodni.sk/poukazatel/tlaciva-na-poukazanie-2-z-dane/

 

Údaje o prijímateľovi:

Obchodné meno:  FC Nitra – TALENT
Sídlo:  Jesenského 4, 949 01  Nitra
Právna forma: Občianske združenie
IČO:  42 126 061

 

Komentáre