Realizačný tím

Peter Lérant

hlavný tréner

Miroslav König

tréner brankárov

Jozef Urminský

fyzioterapeut

Augustín Antalík

vedúci mužstva

Igor Obert

vedúci mužstva

MUDr. Ivan Štefanov

tímový lekár

MUDr. Milan Michalčin

tímový lekár