MANAŽMENT

VEDENIE KLUBU

PREDSTAVENSTVO:
PREDSEDA PREDSTAVENSTVA:  Slobodan Jovanovič
ČLENOVIA PREDSTAVENSTVA :

PODPREDSEDA PREDSTAVENSTVA : 

Štefan Dovina 
Martin Peško
DOZORNÁ RADA: JUDr.Martin Veselý   
Dorde Stefanovič
Juraj Kúřil
GENERÁLNY MANAŽÉR: Martin Peško
TECHNICKÝ SPRÁVCA      ŠTADIÓNA: Marián Šindler
sindler@fcnitra.sk
SEKRETARIÁT A EKONOMICKÉ ODDELENIE Zdenka Bubáková 
fcnitra@fcnitra.sk
MARKETINGOVÝ a MEDIÁLNY MANAŽÉR: Milan Lenčéš 
lences@fcnitra.sk
PRÁVNE ODDELENIE: JUDr. Jana Berecová – Titková
SPRÁVCA ŠTADIÓNA: Jaroslav Dekýš
REŠTRUKTÚRA restruktura@fcnitra.sk
TRÉNERI :
A-MUŽSTVO   
HLAVNÝ TRÉNER: Michal Ščasný
UEFA PRO licencia
ASISTENT TRÉNERA: Mgr. Patrik Durkáč, PhD.
UEFA ELIT  A licencia
TRÉNER BRANKÁROV:
KONDIČNÝ TRÉNER:
B-MUŽSTVO
HLAVNÝ TRÉNER: Augustin Antalík
UEFA B licencia
Jaroslav Dekýš
UEFA B licencia
MLÁDEŽ
ŠPORTOVÝ RIADITEĽ MLÁDEŽE:        Andrej Štefanka  
SEKRETÁR MLÁDEŽE:  Jakub Zábojník

 

TRÉNERI:

U19: Martin Babinec UEFA PRO
U17: Martin Poljovka,

Miloš Foltán

 

UEFA PRO
U16: Andrej Štefanka UEFA A
U15: Jozef Antalovič UEFA A
U14: Jozef Kotula UEFA PRO
U13: Miloš Foltán UEFA B
U12: Cleber Nascimento UEFA B
U11: Tomáš Seko UEFA PRO
U10: Juraj Čentéš UEFA B
Maroš Ratulovský UEFA B
U9: Karol Karlík UEFA A
Ivan Hula UEFA B
U8: Roman Sloboda UEFA C
UEFA C
U7:
Tomáš Seko UEFA PRO
U6: Jozef Kotula UEFA A
Jakub Mitošinka UEFA C
ŽENY Marek Tomiš UEFA B
JUNIORKY Marek Tomiš UEFA B
ŽIAČKY Vladimír Pucher UEFA A
TRÉNER BRANKÁROV Igor Mesároš UEFA GEALKEEPER A
KONDIČNÝ TRÉNER UEFA B