MANAŽMENT

VEDENIE KLUBU

PREDSTAVENSTVO:
PREDSEDA PREDSTAVENSTVA:  Martin Peško
ČLENOVIA PREDSTAVENSTVA :  Ing. Tomáš Bubla
PODPREDSEDA PREDSTAVENSTVA :  Igor Demo
DOZORNÁ RADA: Milan Lenčéš
Ľubomír Blaho
Ján Malachovský
GENERÁLNY MANAŽÉR: Martin Peško
TECHNICKÝ SPRÁVCA ŠTADIÓNA: Marián Šindler
sindler@fcnitra.sk
SEKRETARIÁT A EKONOMICKÉ ODDELENIE: Zdenka Bubáková 
fcnitra@fcnitra.sk
MARKETINGOVÝ A MEDIÁLNY MANAŽÉR: Milan Lenčéš 
lences@fcnitra.sk
PRÁVNE ODDELENIE: JUDr. Jana Bereczová-Titková
SPRÁVCA ŠTADIÓNA: Jaroslav Dekýš
REŠTRUKTÚRA: restruktura@fcnitra.sk
TRÉNERI :
A-MUŽSTVO   
HLAVNÝ TRÉNER: Miloš Foltán
UEFA PRO licencia
ASISTENT TRÉNERA:
UEFA ELIT  A licencia
TRÉNER BRANKÁROV: Štefan Senecký
KONDIČNÝ TRÉNER:
B-MUŽSTVO
HLAVNÝ TRÉNER: Augustin Antalík
UEFA B licencia
Jaroslav Dekýš
UEFA B licencia
MLÁDEŽ
ŠPORTOVÝ RIADITEĽ MLÁDEŽE:        Andrej Štefanka  
       0905 870 538
SEKRETÁR MLÁDEŽE:  Ing. Štefan Strečka
   0905 861 968

 

TRÉNERI:

U19: Jozef Olejník

Peter Éhn

UEFA PRO
U17:  

Ľuboš Kaplan

Dávid Ozogány

 

UEFA PRO
U16: Karol Karlík, František Urbanič UEFA A
U15: Jozef Antalovič

Markus Šinka

 

UEFA A
U14: Jozef Kotula, Ján Pavlovčík UEFA PRO
U13: František Urbanič UEFA B
U12: Cleber Nascimento, Ivan Hula UEFA B
U11: Tomáš Seko, Jakub Mitošinka UEFA PRO
U10:
Petr Éhn UEFA B
U9: Juraj Čentéš UEFA A
Ivan Hula UEFA B
U8: Tomáš Seko UEFA PRO
Vlado Pucher UEFA 
U7: Jozef Kotula
Jakub Mitošinka UEFA PRO
U6:
Ondrej Ondrovič UEFA C
ŽENY Marek Tomiš UEFA B
JUNIORKY Marek Tomiš UEFA B
ŽIAČKY Vladimír Pucher UEFA A
TRÉNER BRANKÁROV Igor Mesároš UEFA GOALKEEPER A
KONDIČNÝ TRÉNER UEFA B