MANAŽMENT

VEDENIE KLUBU

PREDSTAVENSTVO:
PREDSEDA PREDSTAVENSTVA:  Martin Peško
ČLENOVIA PREDSTAVENSTVA :  Ing. Tomáš Bubla   
 Igor Demo
DOZORNÁ RADA: Ján Malachovský    
Ivan Ondruška 
Ľubomír Blaho
GENERÁLNY MANAŽÉR: Martin Peško
SEKRETÁR G. M.: Marián Šindler
sindler@fcnitra.sk
SEKRETARIÁT A EKONOMICKÉ ODDELENIE Zdenka Bubáková 
fcnitra@fcnitra.sk
MARKETINGOVÝ a MEDIÁLNY MANAŽÉR: Milan Lenčéš 
lences@fcnitra.sk
PRÁVNE ODDELENIE: JUDr. Jana Berecová – Titková
SPRÁVCA ŠTADIÓNA: Jaroslav Dekýš
REŠTRUKTÚRA restruktura@fcnitra.sk
TRÉNERI :
A-MUŽSTVO   
HLAVNÝ TRÉNER: Michal Ščasný
UEFA PRO licencia
ASISTENT TRÉNERA: Mgr. Patrik Durkáč, PhD.
UEFA ELIT  A licencia
TRÉNER BRANKÁROV: Miroslav König
UEFA GOALKEEPER A
KONDIČNÝ TRÉNER: Marek Tomiš 
UEFA B licencia
B-MUŽSTVO
HLAVNÝ TRÉNER: Augustin Antalik
UEFA B licencia
Jaroslav Dekýš
UEFA B licencia
MLÁDEŽ
ŠPORTOVÝ RIADITEĽ MLÁDEŽE: Juraj Gombár           
UEFA Elite Youth A
SEKRETÁR MLÁDEŽE:  Ivan Hádek

 

TRÉNERI:

U19: Jozef Zajac UEFA ELITE YOUTH
U17: Miloš Foltán UEFA PRO
U16: Andrej Štefanka UEFA A
U15: Jozef Antalovič UEFA A
U14: František Urbanič UEFA B
U13: Igor Kotora UEFA B
U12: Štefan Senecký UEFA B
U11: Tomáš Seko UEFA PRO
U10: Juraj Čentéš UEFA B
Maroš Ratulovský UEFA B
U9: Karol Karlík UEFA A
Ivan Hula UEFA B
U8: Roman Sloboda UEFA C
Dávid Šípoš UEFA C
U7: Miloš Foltán UEFA PRO
Tomáš Seko UEFA PRO
U6: Jozef Kotula UEFA A
Jakub Mitošinka UEFA C
ŽENY Kristián Maťko UEFA A
JUNIORKY Kristián Maťko UEFA A
ŽIAČKY Kristián Maťko UEFA A
TRÉNER BRANKÁROV Igor Mesároš UEFA GEALKEEPER A
KONDIČNÝ TRÉNER Marek Tomiš UEFA B