Oficiálne stanovisko o zmenách vo vedení FC Nitra po Valnom zhromaždení akcionárov klubu

V utorok 16.03.2021 sa konalo Valné zhromaždenie akcionárov klubu FC Nitra, na ktorom boli zvolení noví členovia predstavenstva a dozornej rady klubu. Za predsedu predstavenstva a bol zvolený Martin Peško, ktorý je zároveň generálnym manažérom klubu.

Prevádzkovateľmi klubu FC Nitra naďalej zostávajú nemeckí investori.

O podrobnostiach budeme informovať priebežne, sledujte našu oficiálnu klubovú stránku www.fcnitra.com.

 

Dňa 17.03.2021

vedenie spoločnosti FC Nitra, a.s.

Komentáre