Stanovisko

Od 1.1.2021 sú prevádzkovateľmi klubu p. Hammer a p. Schwarz, ktorí sú zodpovední za výber hráčov a trénerov do FC Nitra (športová oblasť), personálne obsadenie týchto postov, ekonomický chod klubu a všetky iné oblasti spojené s dennodenným životom FC Nitra.

Do 15.3.2021 v rámci začatia Licenčného konania na SFZ bol klub FC Nitra a.s. nútený doložiť obsadenie kľúčových pozícií v klube (generálny riaditeľ a finančný riaditeľ).

Licenčné konanie je každoročné konanie SFZ, týkajúce sa fortunaligových klubov s tým, aby tieto FL kluby mohli pôsobiť vo FL aj v športovej sezóne 2021/2022. (Pôsobenie je podmienené, samozrejme, športovým zachovaním príslušnosti vo FL).

Keďže do uvedeného dátumu, t.j. 15.3.2021, tieto pozície neboli našimi novými prevádzkovateľmi ani personálne ani formálne obsadené, boli sme nútení menovať nových ľudí do uvedených pozícií.

Týmto, samozrejme, vyjadrujeme plnú podporu našim nemeckým investorom a poskytneme im plnú súčinnosť v obsadení týchto postov do budúcna a akejkoľvek inej činnosti, ktorá bude potrebná do 31.3.2021.

Stále platí, že doposiaľ komunikovaní zástupcovia p.Hammera a p. Schwarza a to p. Ivan a p. Benčík majú plné právo plnenia si svojich povinností v rámci FC Nitra a.s., v prípade splnenia zmluvných povinností budú bezodkladne uvedení do svojich funkcií, ktoré vyžaduje SFZ.

Pán Peško preberie zodpovednosť za podanie návrhu na licenčné konanie v rámci FC Nitra a svojej funkcie. Aj týmto krokom chceme administratívne uľahčiť vstup nemeckých investorov do klubu.

Výrazne sa dištancujeme od tendenčných článkov p.Kiliana v MY Nitrianskych novinách smerom ku klubu. Všetky ním podávané informácie sa nezakladajú na objektívnom stave. Nemáme potrebu reagovať na periodicky sa opakujúce ataky smerom k nášmu klubu, k súčasným akcionárom alebo novým potenciálnym investorom.

Postupne budeme informovať verejnosť o jednotlivých krokoch, aby sme uviedli veci na správnu mieru, myslíme si, že je čas skoncovať s bulvárom, ktorého účelom je hľadať senzáciu.

Komentáre