Oznámenie o zrušení mimoriadneho valného zhromaždenia

Vážení akcionári,

Akciová spoločnosť FC Nitra, a.s. Vám týmto oznamuje, že mimoriadne valné zhromaždenie akcionárov spoločnosti zvolané na deň 12.02.2020 o 17:00 hod. sa z legislatívno-technických dôvodov neuskutoční. O náhradnom termíne konania valného zhromaždenia budete včas informovaní zaslaním písmoných pozvánok.

S pozdravom

Milan Červeň – predseda predstavenstva FC Nitra, a.s.
JUDr. Martin Práznovský – podpredseda predstavenstva FC Nitra, a.s.

 

 

Komentáre