Hráči FC Nitra a.s. U19 ako účastník 1.ligy povinne absolvovali online školenie pod záštitou SFZ.

 

Na základe Súťažného poriadku má každý klub, ktorý je účastníkom 1. ligy  U19 povinnosť sa zúčastniť školenia z integrity futbalu. Toto školenie bolo planované pôvodne na jar 2020, ale z dôvodu pandémie sa muselo viackrát odložit. Hlavnou témou boli teoretické a praktické poznatky o match-fixingu a prevencia pred manipuláciou futbalových zápasov – čo je to match-fixing, aké druhy existujú, techniky manipulátorov, prevencia,predpisy súvisiace s touto problematikou a možnosti nahlasovania prípadov. Tohto školenia sa 14.6. zúčastnili online aj naši hráči z U19 FC Nitra a.s.

Komentáre