VEDENIE KLUBU

MENOPOZÍCIA
Milan Červeňpredseda predstavenstva
Martin Práznovskýpodpredseda predstavenstva
Miloš Šimončiččlen predstavenstva