VEDENIE KLUBU

MENOPOZÍCIA
Milan Červeňpodpredseda predstavenstva
Ing. Ľubomír Moravčíkčlen predstavenstva
Jozef Petránigenerálny manažér FC Nitra, a.s.