U7 JAROSLAV PSOTA

 

TRÉNERI
Jaroslav Psota – HLAVNÝ TRÉNER
HRÁČI
Filip Zlatňanský – 2010, Nitra, FC Nitra
Sebastián Buch – 2010, Lužianky, FC Nitra
Jakub Eliáš – 2011, Malý Lapáš, FC Nitra
Marek  Gaggiottini – 2011, Nitra, FC Nitra
Matúš Kalamár – 2010, Hrušovany, FC Nitra
Maximilián Čápek – 2010, Nitra, FC Nitra
Kristián Buday – 2010,  Nitra, FC Nitra
Nina Sýkorová – 2010, Nitra, FC Nitra
Sophia  Prešinská – 2010, Veľký Lapáš, FC Nitra
Simona Bódiová – 2009, Janíkovce, FC Nitra
Lukáš Szabo – 2009,  Nitra, FC Nitra
Benjamín Porubský – 2010,  Nitra, FC Nitra
Timotej Zemko – 2010, Pata, FC Nitra