Blog 3 Columns – Masonry

Caption placed here

PETER HODÚR dnes oslavuje 70 rokov.

Krásneho jubilea sa dnes dožíva útočník, ktorý reprezentoval Plastiku Nitra v rokoch 1979-1981 Peter Hodúr. K jeho 70tinám pánovi Hodúrovi želáme Všetko najlepšie veľa zdravia a šťastia!