ZMENY V FC Nitra a.s. po valnom zhromaždení akcionárov spoločnosti.

ZMENY V FC Nitra a.s. po valnom zhromaždení akcionárov.

 

Na pondelňajšom valnom zhromaždení bolo odvolané predstavenstvo akciovej spoločnosti a členovia dozornej rady FC Nitra a následne vymenovaní noví členovia predstavenstva aj dozornej rady. Odvolaní z členstva v dozornej rade FC Nitra a.s. boli p.Ľubomír Blaha a p. Ján Malachovský. Ivan Ondruška sa vzdal členstva v dozornej rade.

Za nových členov dozornej rady FC Nitra,a.s. na uvoľnené miesta boli navrhnuté a následne schválené tri osoby a to p. Ing. JUDr. Martin Veselý, bytom Česká republika, p. Dorde Stefanovič, bytom Srbská republika a p. Juraj Kúřil bytom Slovenská republika.

Valným zhromaždením bolo odvolané a následne vymenované aj nové predstavenstvo FC Nitra,a.s.

Z pozície predsedu predstavenstva bol odvolaný p. Martin Peško a za nového predsedu predstavenstva bol zvolený p. Slobodan Jovanovic, bytom Švédske kráľovstvo.

Z pozície podpredsedu predstavenstva bol odvolaný p. Igor Demo a na jeho miesto nastupuje p. Martin Peško, bytom Slovenská republika.

Za člena predstavenstva akciovej spoločnosti FC Nitra bol zvolený p. Štefan Dovina, bytom Slovenská republika.

FC Nitra,a.s.

 

Komentáre