FC NITRA a.s. DŇA 16.6.2021 PODALA PODNET NA PRESKÚMANIE ROZHODNUTIA LICENČNEJ KOMISIE SFZ.

FC NITRA a.s. má dôvodnú obavu, že rozhodnutie Licenčnej komisie SFZ, ktorá neudelila ligovú licenciu na rok 2021/2022  je v rozpore s platným právnym poriadkom Slovenskej republiky a zároveň je toto rozhodnutie účelové a zaujaté a v rozpore s dobrými mravmi. Preto sme využili zákonné možnosti na zvrátenie tohto rozhodnutia a spätné udelenie licencie na nasledujúci ročník 2. futbalovej ligy a podali podnet na preskúmanie právoplatného rozhodnutia OOLK Odvolacou Komisiou SFZ, podľa článku 60 ods.(7) písmeno a) a (8) Stanov SFZ.

 

Komentáre