31.5. SA KONALO VALNÉ ZHROMAŽDENIE AKCIONÁROV FC NITRA a.s.

Na valnom zhromaždení akcionárov FC Nitra a.s. sa ako hlavný bod prerokovávala účtovná uzávierka za rok 2020 a schválenie kapitalizácie pôžičiek, vkladov a odkúpených záväzkov voči klubu FC Nitra. Svoju investíciu 932.000 EUR Erika Karová ako väčšinová akcionárka a najväčšia veriteľka klubu kapitalizovala do kapitálových fondov, čo znamená, že mínusové základné imanie FC Nitra a.s. sa po niekoľkých rokoch konečne dostalo na nulu. Tým pádom môžeme žiadať o fondy a granty pre mládež v rámci výziev, ktoré prebiehajú na športových zväzoch a štátnych inštitúciách. Diskusia prebehla aj o nastávajúcej výstavbe kontajnerových šatní pre mládež, o ktorých prebiehajú posledné rokovania a mali by byť postavené v termíne do konca septembra 2021. Vedenie klubu sa vyjadrilo aj k neudeleniu licencie pre seniorský tím FC Nitra, ktorý padol do 3. ligy, no aj napriek tomu exekutíva klubu plánuje viesť A mužstvo, ako profesionálny futbalový klub.

 

Komentáre