FC NITRA a.s. ŽENY AJ FUTBALOVÁ AKADÉMIA MLÁDEŽE V BUDÚCEJ SEZÓNE V 1. LIGE.

NA ZÁKLADE ROZHODNUTIA LICENČNEJ KOMISIE KLUBU FC NITRA BOLA UDELENÁ LICENCIA NA I. LIGU ŽIEN A TAKTIEŽ NA I. LIGU FUTBALOVEJ AKADÉMIE FC NITRA a.s.

Úradná správa SFZ č.42, zo dňa 28.05.2021

 LICENČNÁ ADMINISTRATÍVA

Oznamuje, že odvolací orgán licenčného konania (OOLK) na svojom zasadnutí dňa 27.5.2021 prerokoval odvolania klubu FC Nitra, a.s. voči rozhodnutiam prvostupňového orgánu licenčného konania (POLK) a prijal k nim nasledovné rozhodnutia:

  1. Pre neplnenie požiadaviek infraštruktúrnych a finančných licenčných kritérií, OOLK rozhodol potvrdiť rozhodnutie POLK a neudeliť klubu FC Nitra, a.s. licenciu pre Fortuna ligu a klubové súťaže UEFA v licenčnej sezóne 2021/2022.
  2. Na základe preukázania v predloženej odvolacej dokumentácii, že dôvody, ktoré viedli k neudeleniu licencie pre štart v I. lige žien v prvostupňovom konaní boli odstránené, OOLK rozhodol udeliť klubu FC Nitra, a.s. licenciu pre štart v I. lige žien v licenčnej sezóne 2021/2022.
  3. Na základe preukázania v odvolacej dokumentácii, že dôvody, ktoré viedli k neudeleniu licencie futbalovej akadémie v prvostupňovom konaní boli odstránené, OOLK rozhodol udeliť klubu FC Nitra, a.s. licenciu futbalovej akadémie na licenčnú sezónu 2021/2022.

Rozhodnutia OOLK v súvislosti s podanými odvolania klubu FC Nitra, a.s. sú konečné a nie je možné voči nim podať odvolanie futbalovému orgánu na území Slovenskej republiky.

FC Nitra a.s. chce využiť všetky dostupné a zákonné možnosti, na účasť A-tímu v II. lige.

FC NITRA a.s.

 

 

Komentáre