STANOVISKO FC NITRA a.s. K ROZHODNUTIU PRVOSTUPŇOVÉHO ORGÁNU SFZ O NEUDELENÍ LICENCIE.

Na základe dnešného stretnutia zástupcov FC Nitra a.s. so zástupcami SFZ,

nepovažujeme možnosť konečného neudelenia licencie v odvolacom konaní

pre klub a mládež za reálnu.

 

Komentáre