INFORMÁCIA pre majiteľov parkovacích čipov pre vstup do areálu FC Nitra.

Z dôvodu zmeny parkovacieho poriadku v priestoroch FC Nitra budú všetky parkovacie karty vypnuté.

Žiadame záujemcov o parkovacie miesta v priestoroch štadióna, aby sa prihlásili na sekretariáte FC Nitra a.s.

Komentáre