Reakcia klubu na článok v regionálnom médiu

Vzhľadom na nie úplné a preto nie celkom presné informácie okolo aktuálnej situácii v kádri mužstva, vedenie FC Nitra považuje za potrebné reagovať na článok v My Nitrianske noviny (zo dňa 23.11.2020), ktorý nezobrazuje reálny stav vecí vo viacerých skutočnostiach, týkajúcich sa nášho klubu. Primárne považujeme za potrebné vyjadriť svoj jasný postoj k situácii okolo brankára Dávida Šípoša.

Vzhľadom na reálnu platnosť jeho kontraktu v FC Nitra do 30. júna 2021, funkčné prestupové pravidlá, podľa ktorých môže hráč šesť mesiacov pred ukončením zmluvy rokovať s potenciálnym záujemcom o jeho služby a náš záujem, aby naďalej pôsobil v našom klube, sme ho vyzvali na rozhovory o predĺžení spolupráce.

Od 20. septembra sme absolvovali štyri stretnutia v rôznych personálnych zloženiach vždy tak, že za jedným stolom sedeli zástupcovia klubu a hráč alebo jeho otec, prípadne hráčov poradca.

Hráčovej strane sme predostreli skutočné reálne podmienky, ktorých plnenie sme schopní vždy garantovať, nie nejakým spôsobom upravené čísla, vedúce k zmäteniu partnera za rokovacím stolom.

O tom, že náš postoj k tomuto hráčovi bol maximálne ústretový svedčí aj fakt, že sme do podmienok jeho novej zmluvy zahrnuli aj klauzulu s výškou účasti na odstupnom za jeho prípadný prestup. Takýto výrazný benefit nemal žiaden hráč pred ním, nedostal ho ani Stoch, Kóňa, Senecký či Štetina a mnohí ďalší.

Je pochopiteľné, že prvotné názory strán sa nemuseli zhodovať, záujem FC Nitra o spoluprácu s Dávidom Šípošom však pretrvával, preto sa stretnutia opakovali.

Na tomto mieste sa však musíme rázne ohradiť voči zavádzajúcim vyjadreniam Dávida Šípoša vo viacerých médiách, že on nikdy neodmietol predĺžiť  s FC Nitra zmluvu. Na štvrtom stretnutí so zástupcami vedenia FC Nitra sa celkom jednoznačne vyslovil, že nemieni pokračovať v pôsobení v FC Nitra, preto muselo vedenie klubu reagovať na takto vzniknutú situáciu.

Z tohto dôvodu došlo k angažovaniu Ariela Harusha, ktorý má na tomto poste zabezpečiť ešte vyššiu kvalitu ako doposiaľ. Dávid Šípoš je ešte stále hráčom FC Nitra, Ariel Harush je už hráčom FC Nitra.

Poskytnutím tohto stanoviska považujeme tému Dávid Šípoš za uzavretú a nikto z vedenia FC Nitra sa už k nej viac nebude verejne vyjadrovať.

Komentáre