Akadémia FC Nitra nepoľavila v tréningu ani počas povinnej karantény

Od 16.10.2020 bol pozastavený tréningový proces našej akadémie a prerušené boli aj súťaže všetkých futbalových družstiev. Pýtali sme sa našich trénerov ako funguje akadémia počas karantény.

 

Čo bol prvý krok, keď ste sa dozvedeli, že sa nebude môcť trénovať v kolektívoch?

„Posledný deň možného stretávania sa, sme mali spoločnú poradu, kde sme sa dohodli na pokračovaní tréningového procesu individuálnou formou, ktorú sme sa snažili nastaviť tak, aby bolo možne trénovať aj v domácich podmienkach. Nastavili sme pravidlá objemu a intenzity pre jednotlivé kategórie, zadefinovali sme si komunikáciu s hráčmi, kontrolu tréningového procesu a snažili sme sa zakomponovať do procesu motivačné prvky,“ vysvetlil športový riaditeľ mládeže Juraj  Gombár.

 

Akú majú hráči tréningovú náplň a ako často doma trénujú?

„Program sme vytvárali pre kategórie jednotlivo. V kategórii dorastu sa trénuje 5 krát v týždni. Tréningový plán je zložený z dvoch silových, dvoch bežeckých a jedného technického tréningu. V kategórii U19 sme toto obdobie využili aj na dotrénovanie hráčov nastavením individuálnych plánov doplnených aj o jedálniček,“ hovorí tréner U19 Jozef Zajac.

Tréner U15 Jozef Antalovič nám objasnil ako prebieha tréningový proces u žiakov. „Žiaci trénujú 4 krát v týždni. Tréningový proces sme zlozili z jedného silového, jedného bežeckého a dvoch technických tréningov v starších žiakoch a  v kategóriách U13 až U11 sú to 3 tréningy technické a jeden bežecký.“

„V prípravkách sa trénuje 3 krát v týždni a venujeme sa rozvoju technických zručností,“ hovorí tréner U11 Tomáš Seko a dopĺňa ho tréner brankárov Igor Mesároš: „s brankármi komunikujeme a zároveň vytvárame pre nich individuálne tréningové plány.“

 

Ako kontrolujete tréningový proces?

„Úlohou každého hráča je robiť dokumentáciu tréningu, ktorú následne pošle trénerovi na dohodnutú komunikačnú sieť. Tréningové záznamy posielajú buď v podobe výsledkov z GPS, aplikácie v telefóne alebo videozáznamu, na základe ktorého si tréner vie zároveň odkontrolovať správne prevedenie silových, bežeckých alebo technických cvičení a súčasne evidovať dochádzku/aktivitu hráča v tréningovom mikrocykle,“ hovorí Jozef Zajac.

 

Ako motivujete hráčov k aktivite?

Jozef Antalovič prezradil, že skrytou motiváciou hráčov je prirodzená súťaživosť. „Snažíme sa o to, aby sa hráči neustále porovnávali aj keď nie sú spolu, aby stále súťažili. Pre hráčov vytvárame súťaže/úlohy týždňa v rámci porovnávania sa v jednotlivých kategóriách, alebo vyhodnocujeme najlepšie video s tréningovou jednotkou pre motiváciu ostatných hráčov. Hráči s chuťou prekonávajú tieto výzvy a motivuje ich to k opakovaným pokusom byt najlepší.“

 

Porovnajte spoločný a individuálny tréningový proces?

„Z pohľadu trénera je individuálny tréning v takejto forme náročnejší pri tvorbe tréningovej jednotky, pretože musí prihliadať na mnohé obmedzujúce faktory a zároveň  časovo náročnejší, pretože individuálne vyhodnocuje a komunikuje s hráčmi. Z pohľadu hráča je to náročnejšie pri plánovaní a tvorivosti kedy, kde a ako pôjde trénovať a samozrejme z pohľadu motivácie a sebazaprenia,“ hovorí Juraj Gombár.

 

Akú výhodu vidíte v individuálnom tréningovom procese?

„Hráč sa učí pozornosti, samostatnosti a zodpovednosti k úlohám, ktoré dostáva  od trénera. Zároveň sa učí vyhodnocovať dobré a zlé pokusy. Najväčším benefitom individuálneho tréningového procesu je ukázanie cesty ako sa stať lepším hráčom, pretože individuálny tréning je kľúčom k úspechu a zlepšeniu sa. My tréneri v tom vidíme ešte dve veľké výhody. Prvá je, že vidíme, kto má aký veľký záujem o futbal a snahu prekonávať prekážky a druhý, že mnoho deti trénuje so svojimi rodičmi a trávia s nimi viacej času,“ uzavrel Tomáš Seko.

 

Videozáznam z individuálneho trénovania našich hráčov:

 

Od dnešného dňa začíname opäť spoločne trénovať od kategórie U19 až po U11.

Komentáre