Oznámenie o blížiacom sa valnom zhromaždení

Vážení akcionári,

týmto  Vás pozývame na riadne valné zhromaždenie akcionárov spoločnosti FC Nitra, a.s. so sídlom 949 01 Nitra, Jesenského 4, IČO: 36 559 679, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu  Nitra, odd. Sa, vl.č. 10218/N, ktoré sa uskutoční dňa 10.11.2020 o 17.00 hod. v Presscentre futbalového štadióna FC Nitra, budova hlavnej tribúny, 1. posch., adresa Jesenského 4.

 

Všetci ste srdečne pozvaní.

 

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať na t.č.: 0905 065 988.

Komentáre