FC Nitra pomôže najviac ohrozenej generácii….

Nevieme ako dlho to bude pretrvávať a kedy sa to skončí, ale vieme, že najviac ľudí žijúcich v Domovoch sociálnych služieb a im podobným zariadeniam dopláca na COVID – 19 svojím najcennejším a to „životom“.

Žijú v nich ľudia, ktorí sú mnohokrát odkázaní na pomoc iných. Tí ľudia vytvárali hodnoty pre ďalšie generácie a je načase im to aspoň čiastočne splatiť a pomôcť im, keď sú v ohrození.

Preto sme sa rozhodli, že ako klub darujeme štyrom zariadeniam v našom meste ochranné štíty tváre v prípade prepuknutia pandémie, aby bola zabezpečená zvýšená bezpečnosť ošetrujúceho personálu.

V najbližších dňoch budeme štíty postupne ( na základe dokončenia vo výrobe) distribuovať do jednotlivých zariadení. Jedná sa o nasledujúce zariadenia:

Domov sociálnych služieb Viničky

Domov sociálnych služieb Borinka

Domov sociálnych služieb Nitrava

Správa zariadení sociálnych služieb

Komentáre