Riadne valné zhromaždenie akcionárov FC Nitra, a.s.

Dňa 19.6.2019 sa v priestoroch Štadióna pod Zoborom konalo valné zhromaždenie akcionárov FC Nitra, a.s.. „Na dnes bolo zvolané riadne valné zhromaždenie akcionárov FC Nitra, a.s.. Bohužiaľ sa neuskutočnilo s plánovaným programom, keďže väčšinoví akcionári neschválili program valného zhromaždenia v zmysle pozvánky, ktorá bola akcionárom zaslaná,“ hovorí klubová právnička JUDr. Jana Berecová Titková. „To znamená, že v konaní valného zhromaždenia sa nemohlo ďalej pokračovať a muselo byť ukončené. Bude zvolané v náhradnom termíne. Vzhľadom na to, že nedošlo k žiadnym personálnym zmenám, ani pred konaním valného zhromaždenia, ani v jeho priebehu, na fungovaní klubu sa nič nemení,“ dodala.

Komentáre