Zoznam prijatých hráčov do kategórie U11

Prijatí hráči do kategórie U11

Zoznam hráčov je podľa abecedy:

Amrichová Simona

Andrášik Martin

Bidelnica Alex

Blaho Juraj

Buch Sebastián

Civáň Pavol

Činčura Alex

Dovičovič Ivo

Hruboň Simon

Kostoláni Samuel

Kurča Rómeo

Mikla Matej

Ölvecký Oliver

Polák Matúš ( zaradený do kategórie 2010 )

Rosinský Samuel

Rumanovský Samuel

Ševčík Šimon

Šturman Marko

Uher Adam

Uhrík Šimon

………………

Grujbár Jakub: neabsolvoval talentové skúšky pre zdravotné problémy. Bude hodnotený na tréningu v mesiaci jún.

Heřman Tomáš: neabsolvoval talentové skúšky pre zdravotné problémy. Bude hodnotený na tréningu v mesiaci jún.

 

 

Hráči vybraní do dodatočného výberu:

Zoznam hráčov je podľa abecedy:

Hráči vybraní do dodatočného výberu sa zúčastnia tréningového procesu v mesiaci jún -júl ( august ) 2019  so skupinou prijatých hráčov. Úspešní hráči budú pridelení do skupiny prijatých.

 

Gondek Matias

Jancso Štefan

Kleban Daniel

Kluka Filip

Marenčák Róbert

Slaninák Adam

 

Igor Demo / športový riaditeľ mládeže FC Nitra /

Mgr. Tomáš Seko / šéftréner prípraviek FC Nitra /

 

Komentáre