ROZHODNUTIE O UDELENÍ LICENCIE PRE SEZÓNU 2019/2020

Dňa 24.04.2019 rozhodol Prvostupňový orgán licenčného konania Slovenského futbalového zväzu neudeliť licenciu pre klub FC Nitra, a.s. na sezónu 2019/2020. Dôvodom bol jeden chýbajúci dokument, vyplývajúci z auditu akciovej spoločnosti, ktorý v tom čase nebolo možné doručiť. Ostatná licenčná dokumentácia bola v súlade s požiadavkami licenčnej administratívy. Klub FC Nitra, a.s. v zákonnej lehote podal odvolanie na Odvolací orgán licenčného konania aj s priloženým dokumentom. Odvolací orgán licenčného konania, ktorý zasadal dňa 20.05.2019, rozhodol odvolaniu klubu FC Nitra, a.s. vyhovieť a udelil klubu FC Nitra, a.s. licenciu pre vstup do FORTUNA ligy a klubových súťaží UEFA.

V súlade s udelením licencie pre klub FC Nitra, a.s. a so splnením športovej podmienky účasti v súťaži je možné konštatovať, že klub FC Nitra, a.s. bude v sezóne 2019/2020 účastníkom najvyššej slovenskej futbalovej súťaži.

Komentáre