Šiesty mesiac rekonštrukcie Štadióna pod Zoborom

V areáli futbalového štadióna pod Zoborom ešte stále prebieha čulí stavebný ruch, ale práce pomaly prechádzajú do svojich finálnych podôb. Väčšina prác z celkovej rekonštrukcie je už hotová, ale niektoré ešte čakajú na svoju záverečnú bodku. „Prebiehajú finálne a dokončovacie práce v hľadisku pôvodnej krytej tribúny, v administratívnej časti hlavnej budovy sa pracuje na drobných prácach ako je osadenie protipožiarnych hlásičov, svietidiel či zásuviek, súbežne s finalizáciou podláh, protipožiarnych dverí a zárubní. Hosťovský trakt je kompletne pripravený. V exteriéri hlavnej budovy sa pracuje na finalizácii zateplenia fasády a pripravuje sa priestor pre striedačky. Na hlavnej hracej ploche sa začalo s montážou futbalových brán a prebieha pokládka okrajovej umelej plochy,“ oboznamuje nás so súčasným stavom pán Peter Pilaj, konateľ Nitrianskej Investičnej. Čulý stavebný ruch je všadeprítomný. „V areáli prebiehajú hrubé terénne úpravy, finalizujú sa vonkajšie vnútroareálové komunikácie, oplotenia a turnikety. Súčasne sa realizuje stavebná pripravenosť pre prefabrikované vstávky, ktoré budú slúžiť ako bufety a sociálne priestory v novej oceľovej tribúne. Funkčný je vyúsťovací objekt dažďovej kanalizácie do rieky Nitra a finalizuje sa kotolňa.“ Hlavná hracia plocha sa už nádherne zelená a to hneď vnieslo pozitívnu atmosféru do celého priestoru pod Nitrianskym hradom. „Zakorenenie trvá minimálne dva – tri týždne. Trávnik sa musí kosiť, valcovať a hlavne polievať.“ Počasie nám v posledných dňoch praje a stavbári robia všetko pre to, aby sme 4.8.2018 na zápas 3.kola FL mohli otvoriť naše brány aj širokej verejnosti.

 

Zdroj foto: www.bazala.sk

 

 

Komentáre