Piaty mesiac rekonštrukcie Štadióna pod Zoborom

Štadión pod Zoborom každým dňom mení svoju tvár a pomaly dostáva svoju finálnu podobu. Na pravidelnom stretnutí kontrolnej skupiny prebiehajúcej rekonštrukcie sa zúčastňujú aj zástupcovia nášho klubu. ,,Na kontrolnom dni sa robí súpis prác, ktoré bezprostrednprebiehajú a čo nás v najbližšej dobe čaká. Pravidelne sa kontrolného dňa zúčastňujeme, predsa užívateľ štadióna bude futbalový klub FC Nitra. Naše slovo je v tomto prípade veľmi dôležité. Upresňovali sme si pár detailov, ktoré sa budú v najbližšom období robiť,“ hovorí generálny manažér Jozef Petráni. Nové hliníkové tribúny sú pripravené a už netrpezlivo čakajú na nitrianskych fanúšikov. ,,Čo sa týka tribún, tie sú hotové. Robilo sa číslovanie jednotlivých sedadiel. Tribúny sú kompletne zastrešené, namontované sú sedačky. Pracuje sa na chodníkoch, ktoré budú viesť k týmto novým tribúnam. Práce pokračujú aj na hlavnej hracej ploche, aby sa v najbližšej možnej dobe mohol položiť trávnikový koberec. ,,Ihrisko je oddrenážované, natiahnutá je makadamová frakcia a zavlažovanie. V týchto dňoch začali pracovať na pokladaní umelého vyhrievania, ktoré následne zasy zeminou a položia koberec.“ Kompletnou premenou prechádza aj hlavná budova, v ktorej stavebné práce neutíchajú ani počas víkendov či sviatkov. ,,Nhlavnej tribúne prebiehajú rekonštrukcie rôzneho typu. Musí sa ukončiť prestrešenie novej časti strechy. Je to náročné z časového hľadiska. Momentálne neviem povedať, či stihneme prvé kolo doma, ale verím stavebníkom, že sa to stihne.“ 

Zdroj foto: http://www.bazala.sk

Komentáre