Štvrtý mesiac rekonštrukcie Štadióna pod Zoborom

Ani sme sa nenazdali a štyri mesiace rekonštrukcie sú za nami. Štadión pod Zoborom postupne získava svoju novú tvár, ale do prvého zápasu je ešte ďaleko. Obrovské množstvo práce, ktorá sa v rámci rekonštrukcie realizuje nie je navonok viditeľná. V interiéry hlavnej tribúny sa dokončujú sociálne priestory, položené sú kanalizačné a vodovodné rúry. Dokončená je nová kotolňa, kde sú umiestnené dva 600kW kotle na vyhrievanie nového trávnika. Na streche hlavnej tribúny, ktorá sa predlžuje o deväť metrov pokračujú stavebné práce a osádza sa strešná krytina. Pokračuje pieskovanie hlavnej tribúny a hotové sú aj základné nátery. Je ukončená výstavba novej oceľovej tribúny a začalo sa jej prekrývanie lexanom. Najzaujímavejšie dianie sa odohráva na hracej ploche. ,,Z hľadiska prípravy trávnika je hotový drenážny systém a je položený základný rozvod vody. Osadené sú akumulačné nádrže na závlahovú vodu. Momentálne sa dokončuje  drenážny systém, následne sa tento systém prepojí a bude sa ukladať výhrevné potrubie,“ hovorí Ing. Vladimír Šmajstrla CSc., ktorý je zodpovedný za realizáciu novej hracej plochy. Všetci už netrpezlivo čakáme na to, keď sa celá plocha zazelená. ,,Položenie trávnika je naplánované na posledný júnový týždeň, ale závisí to od koordinácie s ostatnými stavebnými prácami. Od položenia trávnika potrebuje plocha približne 3-4 týždne aby sa na nej mohlo hrať.“ 

Zdroj foto: http://www.bazala.sk

Komentáre