Stanovisko klubu k neudeleniu licencie potrebnej pre ďalší ročník FL

,,Klub FC Nitra, a.s. podáva hneď v úvode týždňa odvolanie voči rozhodnutiu prvostupňového orgánu licenčného konania SFZ, ktorý nám neudelil licenciu pre súťažný ročník 2018/2019. Za týmto rozhodnutím bol fakt, že počas priebehu licenčného konania prišlo k zmenám vo vedení klubu a dokumenty potrebné k udeleniu licencie nebolo možné dodať v danom termíne. Predpokladáme, že odvolací orgán licenčného konania nášmu odvolaniu vyhovie a licenciu nám udelí,“ ozrejmil situáciu generálny manažér FC Nitra Jozef Petráni.

Komentáre