Druhý mesiac rekonštrukcie Štadióna pod Zoborom

Štadión pod Zoborom postupne mení svoju tvár, kompletnou rekonštrukciou prechádza aj hlavná tribúna. V poslednom týždni stavebné práce spomalilo počasie, ale začiatkom tohto týždňa sa v rekonštrukcii naplno pokračuje. ,,Hlavná tribúna je na komplet rozbúraná a vyčistená. Momentálne stavebníci čakajú na lepšie počasie, aby mohli začať murovať od záchodov až po šatne. Hlavná tribúna je na toto pripravená,“ objasnil nám momentálnu situáciu správca štadióna Ján Meszároš,,Čo sa týka hlavnej hracej plochy, minulý týždeň začali v hĺbke približne pätnástich centimetrov vyberať povrchovú časť zeminy a všetko to odvážať, následne ju prinesú naspäť,“ pokračuje. Stále prebieha príprava betónového podložia, na ktoré sa následne postaví konštrukcia tribún. ,, Stále však pokračujú práce okolo ihriska, betónujú sa pätky. Má ich byť približne sto päťdesiat šesť a už sú spravené asi dve tretiny. Stále sa čaká, že bude lepšie počasie.“ Na hlavnej tribúne dominuje mohutné lešenie, ktoré slúži pri odstraňovaní drevenného obkladu a následne príde k rekonštrukcii strechy. ,,Minulý týždeň sa na strechu boli pozrieť odborníci, ktorí budú vykonávať jej rekonštrukciu. Strecha hlavnej tribúny sa bude predlžovať o necelých sedem metrov, na ktorú príde nová krytina aj s plexisklom, ktoré zabráni tomu, aby nám nepršalo do prvých radov na tribúne.“ Hlavná hracia plocha je pripravená na výkopové práce, aby sa mohlo položiť potrubie. ,,Počítam, že najbližší mesiac by mali začať výkopové práce ohľadom trávnika, aby sa položilo teplovodné kúrenie a samotná závlaha. Od polovice marca by sa mali začať stavať konštrukcie na nové tribúny,“ zhodnotil priebeh rekonštrukcie správca Meszároš.

 

 

 

Komentáre