Stanovisko FC Nitra k situácii 21. kola Fortuna Ligy

Vzhľadom k tomu, že v našom klube sa rozšírila chorobnosť hráčov a ich zdravotný stav sa počas týždňa neustále zhoršoval, požiadali sme vo štvrtok (22.2.2018) Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre o stanovisko k situácii.

RÚVZ rozhodol nasledovne: 

Podľa § 12 ods. 2 písm. n) zák. č. 355/2007 Z.z. nariaďuje účastníkovi FC Nitra a.s., Jesenského 4, 949 01  Nitra, IČO: 36559679 zastúpenej Mgr. Michalom Kurucom, zástupcom FC Nitra na základe hlásení o výskyte chrípky a chrípke podobných ochorení hráčov futbalového klubu, zákaz činnosti – účasti na majstrovských stretnutiach:

A družstvo Fortunaliga dňa 24.2.2018 MFK Ružomberok – FC Nitra
U19 I.liga SD dňa 24.2.2018 FC Nitra 19 – FK DAC 1904 Dunajská streda 19
U17 I.liga MD dňa 24.2.2018 FK DAC 1904 Dunajská streda 17 – FC Nitra 17
U16 I.liga MD dňa 24.2.2018 FK DAC 1904 Dunajská streda 16 – FC Nitra 16

Toto opatrenie je účastník konania povinný plniť ihneď, dňom doručenia rozhodnutia.

 

O situácii sme informovali ÚLK. Zároveň sme navrhovali nový termín stretnutia 21.kola Fortuna Ligy medzi MFK Ružomberok – FC Nitra na stredu, 28.2.2018. Bohužial k dohode klubov neprišlo. Prezídium ÚLK stanovilo nový hrací termín na pondelok, 26.2.2018.

Vzhľadom k tomu, že náhradný termín stretnutia je stanovený o 48 hodín neskôr od toho pôvodného, existuje riziko, že stav v našom klube bude naďalej pretrvávať. V prípade, ak sa tak stane a RÚVZ nám predĺži lehotu zákazu činnosti, sme povinní sa týmto rozhodnutím riadiť.

Komentáre